Toimialat

Lasten harrasteliikunta – Voimisteluliiton Jumppakoulu

Naantalin Voimistelijat on Voimisteluliiton jumppakouluseura. Jumppakoulu on laadun tae; maamme johtavia lapsilähtöisen liikunnan toimintamalleja 3-12-vuotiaille. Jumppakouluryhmässä lapsi voi liikkua koulutettujen ohjaajien opastuksella. Jumppakouluryhmissä kaikilla lapsilla on tasavertainen mahdollisuus osallistua, harrastaa ja kilpailla, ja lapsi oppii voimistelun perustaidot leikkien ja iloiten. Jokaisella jumppakouluryhmällä on oma painopisteensä, kuten tanssillinen voimistelu, satuvoimistelu, temppuilu ja pallopelit tai joukkuevoimistelu. Vanhempien rooli lasten harrastamisessa on tärkeä – kannustajana, mahdollistajana ja olosuhteiden luojana. Seurassa toimii myös Liikuntaleikkikoulu, joka on Voimisteluliiton ja Nuoren Suomen yhdessä kehittämä monipuolinen liikuntaohjelma 3-6 –vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen.

Nuorten harrasteliikunta

Nuorten harrasteliikunta on painottunut tanssilliseen liikuntaan. Seura haluaa kannusta liikkumaan myös sellaisia nuoria, jotka eivät halua kilpailla, vaan liikkua mukavan rennossa ilmapiirissä muutaman kerran viikossa. Nuoret ovat myös tervetulleita mukaan seuratoimintaan.
Ajantasaiset tiedot seuran perheliikunnan sekä lasten ja nuorten tuntitarjonnasta löydät Lapset ja Nuoret -osiosta.

Valmennusryhmät

Valmennustoiminnan lähtökohtana on tarjota laadukasta valmennus- ja kilpailutoimintaa joukkuevoimistelusta ja tanssista kiinnostuneille kaikenikäisille lapsille ja nuorille. Painopiste on valmennuksen laadullisessa kehittämisessä ja valmentajien koulutuksessa. Valmennuksen lähtökohtana ovat sekä lasten liikunnan ilo ja riemu että taitojen kehittyminen. Toiminnan tavoitteellisuus korostuu lasten kasvaessa. Alle 12-vuotiaiden toiminta pohjautuu Voimisteluliiton Jumppakouluun. Seura haluaa tarjota lapsille pitkäkestoisen harrastuksen, joka tukee lapsen fyysistä, psyykkistä ja psykososiaalista kehitystä.
Valmennusryhmät osallistuvat liiton järjestämiin alueellisiin ja valtakunnallisiin kilpailuihin sekä muihin tapahtumiin.

Vuonna 2015-2016 seurassa toimii 6 valmennusryhmää:

Voimistelujoukkueet

  • Eleana (synt. 2008 -2009)
  • Grafiina (synt. 2006 -2007)
  • Xemie (synt.2004-2005)
  • Minelle (synt. 2000–2002)
  • Dioria (tanssillinen voimistelu)
  • Chili (erityisryhmä)

Lisätietoja valmennustoiminnasta saa seuran valmennusvastaavalta ja ryhmien valmentajilta.

Aikuisten harraste- ja kuntoliikunta

Seuramme aikuisten harraste- ja kuntoliikunta toteuttaa Voimisteluliiton terveysliikuntastrategiaa, jossa keskitytään aikuisväestön terveyden edistämiseen ja ylläpitämiseen kunto- ja voimisteluliikunnan avulla. Seura tarjoaa erikuntoisille naisille ja miehille laadukkaasti toteutettuja liikuntapalveluja. Säännöllisen liikunnan edistäminen on yhteiskunnalle edullinen tapa parantaa aikuisväestön toimintakykyä ja terveyttä.
Tuntitarjonta täyttää terveysliikunnan kriteerit. Tuntitarjonta sisältää monipuolisia ja fyysisesti eri tavalla kuormittavia liikuntatunteja. Tunnit tarjoavat sosiaalisia kontakteja ja liikunnan iloa ajan hengen mukaisesti.

Kohderyhmänä ovat:
• liikuntaa aloittelevat ja riittämättömästi liikkuvat aikuiset, joille liikunta sopii ilman terveydellisiä vaaroja tai haittoja
• liikuntaa jo harrastavat ja siihen motivoituneet aikuiset, joiden ohjaamisessa liikunnan vaikuttavuus ja turvallisuus korostuvat terveysnäkökulmasta katsottuna
• ikäihmiset, joille liikunta merkitsee elämänlaadun parantamista, sekä terveiden ja toimintakykyisten vuosien lisäämistä

Koulutetut ohjaajat vastaavat laadusta. Tuntitarjonta pyritään kehittämään seuran jäseniltä saatujen toiveiden ja ideoiden mukaisesti.