Toiminta jatkuu samoin rajoituksin

13.4.2021

Kaupunki on päivittänyt ohjeistuksen, jotka ovat voimassa heti, ne pääset lukemaan tästä alta. NVO jatkaa toimintaa viime viikolla tiedotettuun tapaan max. 10 hlön ryhmissä. Yläkouluikäisten ja sitä vanhempien sekä perheliikunnan toiminta on edelleen tauolla sisäliikunnan osalta. Nämä ohjeistukset ovat voimassa 25.4.2021 saakka.


Kaupungin tiedote 13.4.2021


Koronarajoituksia jatketaan ja ovat heti voimassa seuraavanlaisesti:

Liikuntapalvelut ja harrastaminen

Vuonna 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien harrastaminen, myös ryhmäliikunta, ulkona sallitaan, mutta lähikontakteja sisältävät harjoitteet eivät ole sallittuja. Ryhmän maksimikoko on 10 henkilöä ja valmentaja.

Vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten harrastaminen ryhmässä sisä- ja ulkotiloissa on edelleen sallittu, mutta lähikontaktia sisältävät harjoitteet eivät ole sallittuja. Ryhmäkokosuositus on enintään 10 lasta ohjaajien tai valmentajien lisäksi samassa tilassa. Myös ulkoharjoittelussa ryhmäkoko on enintään 10 ohjaajien lisäksi.

Ulkotiloissa kokoontuessa tulee eri ryhmien välillä olla riittävän suuri etäisyys.

Jos vakiintuneiden ryhmien koko on suurempi, tehdään jako pienempiin ryhmiin. Ryhmät eivät saa kohdata sisään ja ulos mennessä, eivätkä saa käyttää samoja puku- ja wc -tiloja. Pukutilojen käyttöä tulee minimoida.

Tilojen käytössä noudatetaan muutoinkin AVI:n ohjeistuksia, jolloin lakisääteisten palveluiden tuottaminen, ammattiurheilu (SM-taso ja 1. divari) sekä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluva toiminta (yhden perheen sisäliikunta) on sallittua.

Kaikissa edellä mainituissa toiminnoissa ja tilojen käytöissä on huomioitava tartuntalain mukaiset velvoitteet turvaetäisyyksistä ja hygieniajärjestelyistä.

Lisäksi toimijoiden tulee tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät asiakkaiden tai osallistujien väliset lähikontaktit. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voida käyttää. Suunnitelma on pidettävä tiloissa esillä siten, että asiakkaat tai toimintaan osallistuvat näkevät sen.

Lähikontakti = fyysinen kontakti tai oleskelu kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan.

Ulkoliikuntapaikat

Ulkoliikuntapaikat pidetään avoinna omaehtoista liikkumista varten. Aikuisten ryhmäliikuntaa suositellaan vältettävän myös ulkotiloissa.

Liikkujien tulee toimia vastuullisesti ja kaikkia tarpeettomia kontakteja tulee välttää. Liikuntatoiminnan järjestäjät velvoitetaan varmistamaan, että asiakkaille ja toiminaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin.

Yleisötilaisuudet

Yleisötilaisuuksiin voi osallistua maksimissaan 6 henkilöä. Yleisötilaisuuksia ovat mm. urheiluseurojen kokoukset.

Muut rajoitukset ovat voimassa 25.4.2021 saakka:

• Maijamäen, Rymättylän ja Suopellon kuntosalit ovat suljettu Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä

• Taimon ja Nunnalahden talviuintipukuhuoneet ovat suljettu Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä

• kaikki muut sisäliikuntatilat, harrastajateatteriin sekä muuhun ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat ovat suljettu

• Vuonna 2007 syntyneiden ja sitä vanhempien ryhmäliikunta sisällä on tauolla. Myös alle 20-vuotiaiden sisäliikuntatiloissa toteutettava ottelu- ja kilpailutoiminta on tauolla..

• Aikuisten harrastustoiminta on keskeytetty Naantalin kaupungin sisäliikuntatiloissa. Aikuisten ryhmäliikuntaa suositellaan vältettävän myös ulkotiloissa.

• Kuljetukset Ulpukan yleisöuinteihin on keskeytetty.

• Ulkoliikuntapaikat pidetään avoinna omaehtoiselle liikkumiselle.