Toimintamuodot

Lasten ja nuorten harrasteliikunta   
 
Naantalin Voimistelijoiden lasten ja nuorten tunneilla:

 ● harrastajat voivat liikkua koulutettujen ohjaajien opastuksella  

● kaikilla on tasavertainen mahdollisuus osallistua toimintaan 

● liikunnan perustaidot opitaan leikkien ja iloiten. 

Noudatamme tunneilla Voimisteluliiton Voimistelukoulun periaatteita ja Tähtiseurakriteetit ovat vahvasti mukana ohjaamassa toimintaa. Vanhempien rooli lasten harrastamisessa on tärkeä – kannustajana, mahdollistajana ja olosuhteiden luojana. 


Lasten harrasteliikunta     

Eri-ikäisten lasten ryhmät tarjoavat monipuolista (voimistelu)liikuntaa noin 4-12– vuotiaille lapsille. Lasten ryhmissä toiminta on lapsilähtöistä ja leikinomaista liikunnallisia tavoitteita unohtamatta. Lapsilla on mahdollisuus edetä omien toiveidensa ja taitojensa mukaisesti iloisessa ilmapiirissä. Lasten ryhmät voivat halutessaan osallistua seuran kevät- ja joulunäytöksiin sekä alueen järjestämiin Stara-tapahtumiin.  
 
 
Ipanariehatoimintaa järjestetään yhteistyössä kaupungin Liikuntapalveluiden kanssa. 


Nuorten harrasteliikunta  
 
Toimialan tavoitteena on tarjota nuorille ajanmukaista ja monipuolista toimintaa. Nuorten ryhmät voivat halutessaan osallistua seuran kevät- ja joulunäytöksiin sekä alueen ja liiton järjestämiin Show-tapahtumiin ym. tanssillisiin kilpailuihin. Nuorten ryhmät (13 - 18 v.) ovat hyvä väylä aikuisten ryhmäliikuntatuntien pariin.  
  
Jatko- eli taitoryhmät  
 
Seurassa toimii jatkoryhmiä esim. telinevoimistelussa, cheergymissa ja joukkuevoimistelussa, jotka on tarkoitettu tavoitteellisemmasta toiminnasta kiinnostuneille lapsille ja nuorille. Näihin ryhmiin pääsee mukaan harrasteryhmistä sopimalla asiasta ohjaajan kanssa.  
 
Perheliikunta  

Perheliikunnan tavoitteena on tarjota liikuntatunteja lapsille yhdessä vanhempiensa kanssa. Perheliikuntaa järjestetään vauvaikäisistä noin 6-vuotiaisiin lapsiin. Tunneilla liikutaan lasten ehdoilla kannustaen samalla myös vanhempia liikkumaan. Perheliikuntaryhmät ovat hyvä väylä lapsen liikuntaharrastuksen aloitukseen. Perheliikuntaryhmät voivat halutessaan osallistua seuran kevät- ja joulunäytöksiin.  
 


Kilpailun ja valmennuksen toimiala 

Valmennustoiminnan lähtökohtana on tarjota laadukasta valmennus- ja kilpailutoimintaa joukkuevoimistelusta ja (telinevoimistelusta) kiinnostuneille lapsille ja nuorille.  Lähtökohtana on mahdollistaa joukkuevoimisteluharrastuksen aloittaminen mahdollisimman monelle lapselle. Valmennustoiminnassa korostuu tavoitteellinen harrastaminen, voimistelutaitojen pitkäjänteinen kehittäminen sekä liikunnan ilo. Valmennusryhmät osallistuvat erilaisiin alueellisiin ja valtakunnallisiin kilpailuihin sekä muihin tapahtumiin.  


Aikuisten liikunta  
 
Seuramme aikuisten liikunnassa keskitytään terveyden edistämiseen ja ylläpitämiseen. Tavoitteena on tarjota  laadukkaasti toteutettuja ryhmäliikuntatunteja niin aloittelijoille kuin aktiiviliikkujillekin.    Seuran monipuolinen tuntitarjonta, johon sisältyy teho- ja tanssitreenien lisäksi kehonhuoltoa, täyttää terveysliikunnan kriteerit. Treenien painopisteet merkitään kausiohjelmaan  värisymbolein. Fyysisten hyötyjen lisäksi seuran tunnit tarjoavat sosiaalisia kontakteja ja liikunnan iloa ajan hengen mukaisesti.  
 
Kohderyhminä ovat liikuntaa jo harrastavat ja siihen motivoituneet aikuiset ja ikääntyvät, joille liikunta merkitsee elämänlaadun parantamista, sekä terveiden ja toimintakykyisten vuosien lisäämistä. Lisäksi pyrimme kohdentamaan eritasoisia tunteja esimerkiksi aloitteleville liikkujille, miehille ja nuorille aikuisille. Ryhmät kokoontuvat vähintään kerran viikossa ja halutessaan ryhmät voivat esiintyä seuran kevät- ja joulunäytöksissä.  
 


Tuntitarjonta pyritään kehittämään seuran jäseniltä saatujen toiveiden ja ideoiden mukaisesti.