Lasten ja nuorten tuntien 

tuntikuvaukset 2018-2019

Akrobatia alkeet koululaisille: Tule mukaan tutustumaan akrobatian saloihin pelien, leikkien ja harjoittelun kautta. Tunneilla lapset pääsevät harjoittelemaan perustason akrobatiaa aina kuperkeikoista käsilläseisontoihin ja siltakaatoihin. Uutena välineenä käytössämme on nyt myös ilmatäytteinen AirTrack, joka mahdollistaa hauskan ja turvallisen harjoittelun lapsille! Tuntien aikana treenaillaan myös venyttelyä ja tasapainoharjoituksia, tule mukaan akroilemaan! Tunnille ei ole tasovaatimusta.


Akrobatia edistyneet koululaisille: Tule mukaan tutustumaan akrobatian saloihin pelien, leikkien ja harjoittelun kautta. Tunneilla lapset pääsevät harjoittelemaan edistyneen tason akrobatiaa aina flikeistä voltteihin ja arabibäkkeihin. Uutena välineenä käytössämme on nyt myös ilmatäytteinen AirTrack, joka mahdollistaa hauskan ja turvallisen harjoittelun lapsille! Tuntien aikana treenaillaan myös venyttelyä ja tasapainoharjoituksia, tule mukaan akroilemaan! Tunneille tasovaatimuksena on takaperin siltakaato ja siitä ympäri pääseminen. 


Cheergym 7-10 v. ja 11-14 v. ja cheermix 7-10 v.: Tunnit koostuvat cheerleadingille ominaisista nostoista eli stunteista, akrobatiasta, venyttelystä, hypyistä ja lihaskunnosta. Tunneilla tärkeintä on uusien taitojen ja temppujen opetteleminen unohtaen kilpailujärjestelmät ja niiden tuomat vaatimukset. Tervetulleita ovat niin aloittelijat kuin jo lajia aikaisemmin harrastaneet. Taitojesi karttuessa on cheergymissä myös mahdollista edetä taitoryhmiin.


Freegym 4-6 v., 6-8 v., 7-9 v. ja 9-12 v. Freegymissä yhdistyvät voimistelu, voimaharjoittelu, voltit ja parkour. Tärkeintä on erilaisten taitojen ja temppujen opettelu unohtaen kilpailujärjestelmät ja niiden vaatimukset. Freegymiä voi tehdä ikään, taustaan tai kokemukseen katsomatta, sitä voi tehdä yksin tai yhdessä. Sopii hyvin pojille ja tytöille.


Joukkuevoimistelun alkeisryhmässä 6-7 v. opetellaan voimistelun alkeita leikin ja koreografioiden kautta musiikin tahtiin. Harjoittelemme mm. lihaskuntoa, vartalonhallintaa, ojennuksia ja liikkuvuutta, koordinaatiokykyä, rytmitajua sekä ryhmänä toimimista. Joukkue tähtää kilparyhmään. Ryhmä harjoittelee kaksi kertaa viikossa (keskiviikko ja sunnuntai).


Junnuboxing on suunnattu 10-15 vuotiaille tytöille ja pojille. Tunti sisältää alkulämmittelyn, nyrkkeilytekniikkaa, välineharjoituksia, lihasjumppaa ja lopuksi venyttelyt/ravistelut. Junnuboxing on hauskaa liikuntaa nyrkkeilyn perusteita treenaillen. Tällä tunnilla kehität koordinaatioita ja oman kehon tuntemusta. Samalla opit keskittymään ja toimimaan oma-aloitteisesti niin ryhmässä kuin yksin.


Junnusport 5-7 v. Vauhdikkaalla tunnilla kehitetään lapsen motorisia ja sosiaalisia taitoja erilaisten leikkien, temppuratojen, pelien ja lajikokeilujen kautta. Tunnit kehittävät lapsen fyysisiä ominaisuuksia monipuolisesti, mikä tarjoaa hyvän pohjan monen lajin harrastamiseen jatkossa. Sopii hyvin pojille.


Karhupaini 7-9 v. on luvallista kamppailua, puristamista, puristetuksi tulemista, toisen koskettamista, tasapainoilua ja koordinaation kehittämistä. Se vastaa lapsen luontaisen tarpeeseen kehittää voimiaan ja taitojaan sekä kehittyä erilaisten ponnisteluja kautta. Leikkimieleisten painiharjoitteiden lisäksi karhupainitunnilla liikutaan monipuolisesti kehittäen mm. ketteryyttä ja tasapainoa. 


Liikkis 3-4 v. ja 5-6 v. Tunneilla harjoitellaan motorisia perustaitoja ja ryhmässä toimimista leikin avulla. Tunneilla tutustutaan monipuolisesti eri välineisiin esimerkiksi temppuradalla touhuten. Liikuntaleikkien lisäksi kokeillaan eri urheilulajeja. Tunnit sopivat tytöille ja pojille.


Musiikkiliikuntatunnilla liikumme, leikimme ja laulamme. Opettelemme perusliikuntataitoja monin eri tavoin, muun muassa laululeikkien avulla ja musiikkia hyväksi käyttäen. Tunnille ovat tervetulleita niin 3-4-vuotiaat tytöt kuin pojatkin.


Nassikkapaini 5-7 v. on luvallista kamppailua, puristamista, puristetuksi tulemista, toisen koskettamista, tasapainoilua ja koordinaation kehittämistä. Se vastaa lapsen luontaisen tarpeeseen kehittää voimiaan ja taitojaan sekä kehittyä erilaisten ponnisteluja kautta. Leikkimieleisten painiharjoitteiden lisäksi nassikkapainitunnilla liikutaan monipuolisesti kehittäen mm. ketteryyttä ja tasapainoa. 


Pikkutarzanit 3-4 v. Tämä pojille suunnattu vauhdikas tunti kehittää lapsen motorisia ja sosiaalisia taitoja erilaisten leikkien, temppuratojen ja pelien kautta. Fyysisiä ominaisuuksia, kuten nopeutta, kestävyyttä ja tasapainoa, harjoitetaan leikinomaisesti ja monipuolisesti.


Rope skipping -hyppynarutunti on Voimisteluliiton uusi harrastusmuoto voimistelun laajalla kentällä. Narulla voidaan tehdä mitä tahansa liikkeitä ja temppuja, mitä voidaan yhdistää hyppelyyn. Tunnilla lämmitellään yhdessä leikin tiimellyksessä sekä harjoitellaan yksilöharjoitteita oman taitotason mukaan. Tunnin aikana tulee paljon hyppyjä, mikä kehittää ja vahvistaa liikkujien ketteryyttä ja nopeutta. Tunti on suunnattu kouluikäisille, jotka osaavat jo itse narulla hyppiä.


Satuseikkailu 5-6 v. Tunnilla harjoitellaan pääsääntöisesti temppuradan merkeissä. Rataa kiertäessä tulee eri telineet tutuiksi huomaamatta, ja näin oppiminen tapahtuu leikin ja tekemisen kautta. Tunneilla käytetään välillä myös eri välineitä, joiden kanssa tutustutaan erilaisiin liikkumistapoihin ja leikkeihin. Tavoitteena on löytää liikunnan iloa ja riemua kaikille!


Sporttimix 5-7 v., 6-7 v. ja 8-11 v. Monipuolinen ja vauhdikas tunti, joka sopii niin tytöille kuin pojille. Tunnilla kehitetään lapsen motorisia taitoja eri pelien ja leikkien avulla. Sporttimix luo hyvän pohjan monelle eri lajille. Tule mukaan vauhdikkaalle tunnille tutustumaan eri liikuntalajeihin.


Vauhtivekarat 5-6 v. Vauhdikas tunti, jolla pelataan pelejä, leikitään leikkejä, tutustutaan erilaisiin välineisiin sekä opitaan ja onnistutaan yhdessä. Suunnilleen joka kolmas kerta kokoonnutaan oman vanhemman, kummin, tädin tai vaikka enon kanssa. Tunnit sopivat tytöille ja pojille.


Cheerdancemix 6-8 v.  Vauhdikkaat Cheerdance tyyppiset tunnit koostuvat venyttelystä, tasapainoilusta, akrobatiasta, hypyistä, rytmitajun kehittämisestä ja yhdessä toimimisen saloista. Treeneissä tutuksi tulevat myös lajille ominaisten pomien eli huiskujen käyttö. Tule mukaan huiskuttamaan!


Dance 10-12 v. Tunti on suunnattu tanssista kiinnostuneille lapsille. Tavoitteena on kehittää motoriikkaa ja valmentaa lasta erilaisiin tanssitekniikoihin. Tanssitunneilla tutustutaan eri tanssilajeihin (esim. jive, samba, cha cha, hip hop) ja kehitetään peruskuntoa, kehonhallintaa, liikkuvuutta ja luovuutta. Tunneilla tehdään tanssisarjoja, ja lapset saavat myös itse osallistua tanssisommitelmien suunnitteluun. Tavoitteena on kehittää rytmitaitoja ja ilmaisullisuutta. Perustana tunneilla on positiivinen ja hyväksyvä ilmapiiri sekä tanssin riemu.


Funkydance 5-7 v. Tässä tunnissa on aidon iloista tanssin ja ilmaisun elämystä tytöille ja pojille! Tunnissa on vaikutteita street- ja showlajeista, temppuilusta ja luovasta tanssi-ilmaisusta perustuen vahvasti oman kehon kokemuksellisuuteen, liikekieleen ja perusliikuntataitojen vahvistamiseen tanssin kautta. Tunnit muodostuvat hauskoista isolaatio-, improvisaatio- ja kehonhallintaharjoituksista, vauhdikkaista ja jokaisen omat lähtökohdat huomioivista tekniikka- ja askelsarjoista sekä yhdessä tehdyistä koreoista. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita vaan tunnille saa tulla juuri sellaisena kuin olet juuri nyt!

  

Kids' Dance 7-9 v. Tunti on suunnattu tanssista innostuneille lapsille. Tunneilla tutustutaan eri tanssien alkeisiin sekä kehitetään motoriikkaa, liikkuvuutta ja luovuutta tanssiliikunnan avulla. Tavoitteena on hyödyntää monipuolisesti musiikin eri elementtejä, rytmisyyttä ja ilmaisullisuutta. Tuntien päätavoitteena on tuottaa lapsille iloa tanssiliikunnasta ja auttaa heitä oman kehon tuntemuksessa ja hallinnassa. Lähtökohtana tunneilla on lapsikeskeisyys, leikinomaisuus ja tanssin ilo.


Satubaletti 3-4 v. ja 5-6 v. Satubaletti on lastentanssia, jossa tutustutaan baletin perusliikkeisiin lasten mielikuvitusta ja luovuutta hyödyntäen ikäkausille sopivilla teemoilla. Tavoitteena on innostaa lapsia tanssimiseen ja tuottaa tanssinelämyksiä, jotka kehittävät lapsen kehonhallintaa, liikeilmaisua ja musiikin hahmottamista.


Showdance 13-16 v. Showdance-tunnilla keskitytään tanssin iloon ja sukelletaan erilaisten musiikkityylien avulla tanssin maailmaan. Tunnin sisältöön vaikuttavat oppilaiden toiveet. Kokemusta tanssin ilosta ja fiilistelyä voidaan lähteä etsimään helppojen askelsarjojen avulla, jolloin turhat tauot jätetään pois ja heittäydytään tanssin vietäväksi. Tämän lisäksi tunnilla voidaan tutustua myös showtanssin tekniikkaan (pohjaa jazztanssiin ja balettiin, mutta ottaa vaikutteita useista eri lajeista),luovaan tanssiin, rytmiin sekä liikkuvuuden ja lihaskunnon lisäämiseen erilaisten harjoitteiden avulla. Aikaisempaa tanssikokemusta ei tarvita.


Tanssimix 4-5 v.   Tanssitunti, jossa mukaillaan tanssituntien rakennetta sisältäen alkulämmittelytanssin, erilaisia askel- ja hyppyharjoitteita kuin myös lopputanssin. Tanssimix on yhdistelmä show -ja jazztanssilejaja kehittäen kehonhallintaa, ryhtiä ja musiikin rytmin kuuntelua. Tunti sisältää myös aina pienen osion, jossa tutustutaan klassiseen musiikkiin harjoittaen baletin perusliikkeitä.  Tanssimix tunnin tavoitteena on antaa liikkumisen, musiikin ja rytmin tuottamia tanssillisia elämyksiä ja iloa!


Tanssimix 6-8v . (jatkoryhmä)  Tanssimisesta, musiikista ja rytmistä innostuneiden tanssitunti! Tanssimix on sekoitus vauhdikkaita show/jazz-tanssivaikutteisia sarjoja ja sisältää aina balettituokion, jossa harjoitellaan klassisen baletin alkeita. Tunteihin sisältyy myös luovuutta ja askel-/ hyppyharjoitteita. Tanssitunnin tavoitteena on kehittää rytmitajua, tasapainoa, oman kehon tuntemusta ja sen kannattelua ryhdikkäästi. Tärkeintä kuitenkin on iloita omasta liikkumisesta ja tanssin tunteesta! Tämä ryhmä on tanssinut yhdessä jo parisen vuotta, ja ryhmässä on muutamia paikkoja vapaana jo tanssia harrastaneille lapsille.


Lasten ja nuorten telinevoimistelu


Telinetaaperot 3-4 v. ja Telinetaiturit 5-6 v. Tunneilla harjoitellaan telinevoimistelun perustaitoja leikkien ja kokeillen. Lapsi pääsee harjoittelemaan uusia taitoja jokaisella tunnilla usealla eri telineellä ohjaajan opastuksella. Tunnit sopivat tytöille ja pojille.


Telinetemppuilu 7-9.v. Monipuolinen tunti, jossa kehitetään lapsen motorisia ja sosiaalisia taitoja erilaisten leikkien ja pelien kautta. Monipuolisten leikkien ja pelien lisäksi Tunneilla tutustutaan eri telineisiin ja harjoitellaan telinevoimistelun alkeita ja perusasioita. Tunnit kehittävät myös lapsen Kehonhallinta ja koordinaatiota, mikä antaa hyvän pohjan mille harrastukselle tahansa. Tavoitteena on löytää liikunnan iloa ja riemua kaikille!


Telinevoimistelu 7-9 v., 10-13 v. ja 1.-3. luokkalaiset Tunneilla tutustutaan eri telineisiin ja harjoitellaan telinevoimistelun alkeita ja perusasioita. Telinevoimistelu on jännittävä ja vauhdikas laji, joka kehittää voimaa, notkeutta, liikkuvuutta, keskittymiskykyä, koordinaatiokykyä sekä rohkeutta. Tunneilla kaikilla on hauskaa, ja jokainen lapsi saa alusta alkaen yksilöllistä ja huolellista ohjausta oman taitotasonsa mukaisesti.


Perheliikunta


Aikuinen-lapsi  - jumppa 3-4 v. Tuntien tavoitteena on oman aikuisen kanssa koettu liikunnan ilo! Tunneilla opetellaan pelien ja leikkien avulla toimimaan ryhmässä ja harjoitellaan erilaisia taitoja erilaisten välineiden kanssa ja ilman. Tunti on tarkoitettu 3-4-vuotiaille tytöille ja pojille ja heidän isälleen, äidilleen, kummilleen tai mummilleen. Välillä myös touhutaan temppuradan maailmassa, jolloin jokainen pääsee tekemään ikätasolle sopivia juttuja kehittäen samalla lapsen motorisia taitoja.


Isä-lapsi spelit Tunneilla pääset isän (miksei kummin, sedän tai enon) kanssa vauhdikkaaseen menoon. Eri lajiharjoitteita tehdään monipuolisesti eri välineitä apuna käyttäen, pientä kisailuhenkeä unohtamatta. Tunti on suunnattattu noin 3-7 vuotiaille yhdesä oman aikuisen kanssa.


Perhepainissa tärkeintä on hauska yhteinen tekeminen. Perhepaini kehittää lapsen motoriikkaa monipuolisesti. Se vahvistaa koordinaatiokykyä ja oman kehon hahmottamista. Perhepainissa toimitaan aina lasten ehdoilla mutta voi olla ettei aikuisetkaan selviä tunnista ilman hikipisaroita. Tunti on suunnattattu noin 3-6 vuotiaille yhdesä oman aikuisen kanssa.


Taaperotemellys 1-2 v. ja Tenavatemmellys 2-3 v. Tunneilla aikuinen pääsee liikkumaan yhdessä lapsen kanssa pääsääntöisesti temppuradan merkeissä. Jokainen pääsee touhuamaan ja temppuilemaan ikätasolle sopivia juttuja kehittäen samalla lapsen motorisia taitoja. Tunneilla on mukana tuttuja lorutuksia ja laululeikkejä. Kaikki liikkeet ja temput tehdään kunkin vanhempi-lapsiparin omin ehdoin. Tunneilla lapsen kanssa voi olla mukana isä, äiti, mummi, kummi tai kuka tahansa lapselle tärkeä aikuinen. Tule pitämään hauskaa ja löytämään liikunnan riemu!


Vauvajumppa n. 3-12 kk (kurssimuotoinen) Vauvajumppa on sekoitus jumppaa vauvalle sekä äidille (miksei isällekin). Tunneilla lorutellaan, keinutellaan, silitellään ja ollaan lähekkäin oman pienokaisen kanssa. Tunnilla nautitaan koko ajan vuorovaikutteisesti yhdessä oman vauvan ja muun ryhmän kanssa erilaisista yhteisistä touhuista, välillä vanhemman oma pieni jumppaosuus ja välillä vauvan omat ”temppuosiot”. Kaikki liikkeet ja temput tehdään kunkin vanhempi-lapsiparin omin ehdoin, tämän vuoksi suositusikä aloittamiselle on n. 3 kk, kun vauva osaa jo kannatella päätään. Ota mukaan alusta/huopa vauvalle sekä itselle rento liikuntavarustus. Tunnin jälkeen on mahdollista syöttää pienokainen ja syödä itsekin pieni välipala. Tule mukaan liikkumaan oman pienokaisen kanssa ja tapamaan muita samassa tilanteessa olevia äitejä.