Tuntikuvaukset 2019-2020

Lasten ja nuorten harrastetunnit:

Harrastetunnit sisältävät monipuolisia harjoitteita, jotka kehittävät niin kuntotekijöitä kuin motorisia perustaitoja. Lasten ja nuorten harrastetunnit antavat hyvän pohjan myös muiden urheilulajien harrastamiseen.
Akrobatia koululaisille (alkeet) Tule mukaan tutustumaan akrobatian saloihin pelien, leikkien ja harjoittelun kautta. Tunneilla lapset pääsevät harjoittelemaan perustason akrobatiaa aina kuperkeikoista käsilläseisontoihin ja siltakaatoihin. Käytössämme on muiden välineiden lisäksi myös ilmatäytteinen AirTrack, joka mahdollistaa hauskan ja turvallisen harjoittelun lapsille! Tuntien aikana treenaillaan myös liikkuvuutta ja tasapainoharjoituksia, tule mukaan akroilemaan! Tunnille ei ole tasovaatimusta.

Akrobatia koululaisille (edistyneet) Tule mukaan tutustumaan akrobatian saloihin pelien, leikkien ja harjoittelun kautta. Tunneilla lapset pääsevät harjoittelemaan edistyneen tason akrobatiaa aina flikeistä voltteihin ja arabibäkkeihin saakka. Käytössämme on muiden välineiden lisäksi myös ilmatäytteinen AirTrack, joka mahdollistaa hauskan ja turvallisen harjoittelun lapsille! Tuntien aikana treenaillaan myös liikkuvuutta ja tasapainoharjoituksia, tule mukaan akroilemaan! Tunneille tasovaatimuksena on takaperin siltakaato ja siitä ympäri pääseminen. 

Cheergym 7-10 v. ja 11-14 v. / Cheermix 8-12 v. Tunnit koostuvat cheerleadingille ominaisista nostoista eli stunteista, akrobatiasta, venyttelystä, hypyistä ja lihaskunnosta. Tunneilla tärkeintä on uusien taitojen ja temppujen opetteleminen unohtaen kilpailujärjestelmät ja niiden tuomat vaatimukset. Tervetulleita ovat niin aloittelijat kuin jo lajia aikaisemmin harrastaneet. Taitojesi karttuessa on cheergymissä myös mahdollista edetä jatkoryhmään ja sitä kautta taitoryhmiin, mikäli ryhmissä on tilaa uusille harrastelijoille.

Cheergym jatkoryhmä, yli 9 vuotiaat Cheergymin jatkoryhmä on tarkoitettu kaikille yli 9 vuotiaille, jo aikaisemmin cheerleadingiä harrastaneille. Ryhmässä treenataan vaativamman tason stuntteja eli nostoja, akrobatiaa, liikkuvuutta, hyppyjä, lihaskuntoa ja ryhmässä toimimista. Taitojesi karttuessa jatkoryhmästä on mahdollista edetä taitoryhmiin, mikäli ryhmissä on tilaa uusille harrastelijoille.

Freegym 9-12 v. Freegymissä yhdistyvät voimistelu, voimaharjoittelu, voltit ja parkour. Tärkeintä on erilaisten taitojen ja temppujen opettelu unohtaen kilpailujärjestelmät ja niiden vaatimukset. Freegymiä voi tehdä ikään, taustaan tai kokemukseen katsomatta, sitä voi tehdä yksin tai yhdessä. Sopii hyvin pojille ja tytöille.

Junnuboxing on suunnattu 10-15 vuotiaille tytöille ja pojille. Tunti sisältää alkulämmittelyn, nyrkkeilytekniikkaa, välineharjoituksia, lihasjumppaa ja lopuksi venyttelyt/ravistelut. Junnuboxing on hauskaa liikuntaa nyrkkeilyn perusteita treenaillen. Tällä tunnilla kehität koordinaatioita ja oman kehon tuntemusta. Samalla opit keskittymään ja toimimaan oma-aloitteisesti niin ryhmässä kuin yksin.

Liikkis 4-6 v. Tunneilla harjoitellaan motorisia perustaitoja ja ryhmässä toimimista leikin avulla. Tunneilla tutustutaan monipuolisesti eri välineisiin esimerkiksi temppuradalla touhuten. Liikuntaleikkien lisäksi kokeillaan eri urheilulajeja. Tunnit sopivat tytöille ja pojille.

Musiikkiliikuntatunnilla  4-5 v. liikumme, leikimme ja laulamme. Opettelemme perusliikuntataitoja monin eri tavoin. Käytämme tunnilla musiikkia liikkeen tueksi. Tunnille ovat tervetulleita niin 4-5-vuotiaat tytöt kuin pojatkin.

Nassikkapaini 5-7 v. on luvallista kamppailua, puristamista, puristetuksi tulemista, toisen koskettamista, tasapainoilua ja koordinaation kehittämistä. Se vastaa lapsen luontaisen tarpeeseen kehittää voimiaan ja taitojaan sekä kehittyä erilaisten ponnisteluja kautta. Leikkimieleisten painiharjoitteiden lisäksi nassikkapainitunnilla liikutaan monipuolisesti kehittäen mm. ketteryyttä ja tasapainoa. 

Ninjagym 6-8 v. Suuren suosion saanut Freegym on saanut pikkusisaruksekseen Ninjagymin. Ninjagym pohjautuu Freegymiin, jossa yhdistyy voimistelu, voimaharjoittelu, voltit ja parkour. Tärkeintä on erilaisten taitojen ja temppujen opettelu unohtaen kilpailujärjestelmät ja niiden vaatimukset. Sopii hyvin pojille ja tytöille.

Pallokerho 4-6 v. ja 7-9 v. Tunneilla tutustutaan erilaisten palloleikkien kautta liikunnan iloihin. Turvallisten toistuvien leikkien kautta liikkuminen tulee tutuksi. Tunnit sopivat sekä tytöille, että pojille.

Pikkutarzanit 4-5 v. Tämä pojille suunnattu vauhdikas tunti kehittää lapsen motorisia ja sosiaalisia taitoja erilaisten leikkien, temppuratojen ja pelien kautta. Fyysisiä ominaisuuksia, kuten nopeutta, kestävyyttä ja tasapainoa, harjoitetaan leikinomaisesti ja monipuolisesti.

Rope skipping -hyppynarutunti koululaisille Narulla voidaan tehdä mitä tahansa liikkeitä ja temppuja, mitä voidaan yhdistää hyppelyyn. Tunnilla lämmitellään yhdessä leikin tiimellyksessä sekä harjoitellaan yksilöharjoitteita oman taitotason mukaan. Tunnin aikana tulee paljon hyppyjä, mikä kehittää ja vahvistaa liikkujien ketteryyttä ja nopeutta. Tunti on suunnattu kouluikäisille, jotka osaavat jo itse narulla hyppiä. Tunneilla hypellään yksin, pareittain ja ryhmässä, eripituisia hyppynaruja käyttäen. Sisälenkkarit ovat hyvä olla mukana, mutta ilmankin pärjää.

Satuseikkailu 5-6 v. Tunnilla harjoitellaan monipuolisesti perusliikkumisen taitoja leikkien, pelien, musiikillisen ilmaisun ja temppuratojen merkeissä. Välillä tunti muodostaa sadunomaisen kokonaisuuden jolloin lapsi pääsee osallistumaan liikunnallisen tarinan luomiseen ja draaman kehittämiseen. Tunneilla käytetään välillä myös eri välineitä, joiden kanssa tutustutaan erilaisiin liikkumistapoihin ja leikkeihin. Tavoitteena on löytää liikunnan iloa ja riemua kaikille! Rentoutuskeinoina tuntien lopussa käytetään mm. satuhierontaa ja eläinjoogaa.

Sporttimix 5-7 v., 6-7 v. ja 8-12 v. Monipuolinen ja vauhdikas tunti, joka sopii niin tytöille kuin pojille. Tunnilla kehitetään lapsen motorisia taitoja eri pelien ja leikkien avulla. Sporttimix luo hyvän pohjan monelle eri lajille. Tule mukaan vauhdikkaalle tunnille tutustumaan eri liikuntalajeihin.

Voimistelukoulu 6-7 v. Voimistelukouluryhmässä opetellaan voimistelun perustaitoja yhdessä liikkuen ja leikkien. Harjoittelu on monipuolista perusliikuntataitojen kehittämistä. Ryhmässä harjoiteltavat taidot ovat hyvä pohja esimerkiksi joukkuevoimisteluharrastukselle. Ryhmä on tarkoitettu 6-7 –vuotiaille.


Lasten ja nuorten tanssilliset tunnit:

Kun musiikki vie täysin mukanaan, on liikettä mahdoton pysäyttää. Tanssi on parhaimmillaan huikea flow-tila, jossa kuin huomaamatta tulee opittua uusia taitoja ja kohotettua kuntoa. Seura tarjoaa eri tanssityylejä laidasta laitaan hauskaa pitäen ja uudesta inspiroituen.
Cheerdancemix 6-8 v.  Vauhdikkaat Cheerdance tyyppiset tunnit koostuvat venyttelystä, tasapainoilusta, akrobatiasta, hypyistä, rytmitajun kehittämisestä ja yhdessä toimimisen saloista. Treeneissä tutuksi tulevat myös lajille ominaisten pomien eli huiskujen käyttö. Tule mukaan huiskuttamaan!

Dancemix 10-12 v. Tunti on suunnattu tanssista kiinnostuneille lapsille. Tavoitteena on kehittää motoriikkaa ja valmentaa lasta erilaisiin tanssitekniikoihin. Tanssitunneilla tutustutaan eri tanssilajeihin (esim. jive, samba, cha cha, hip hop) ja kehitetään peruskuntoa, kehonhallintaa, liikkuvuutta ja luovuutta. Tunneilla tehdään tanssisarjoja, ja lapset saavat myös itse osallistua tanssisommitelmien suunnitteluun. Tavoitteena on kehittää rytmitaitoja ja ilmaisullisuutta. Perustana tunneilla on positiivinen ja hyväksyvä ilmapiiri sekä tanssin riemu.

Kids' Dance 7-9 v. Tunti on suunnattu tanssista innostuneille lapsille. Tunneilla tutustutaan eri tanssien alkeisiin sekä kehitetään motoriikkaa, liikkuvuutta ja luovuutta tanssiliikunnan avulla. Tavoitteena on hyödyntää monipuolisesti musiikin eri elementtejä, rytmisyyttä ja ilmaisullisuutta. Tuntien päätavoitteena on tuottaa lapsille iloa tanssiliikunnasta ja auttaa heitä oman kehon tuntemuksessa ja hallinnassa. Lähtökohtana tunneilla on lapsikeskeisyys, leikinomaisuus ja tanssin ilo.

Lastentanssi 4-5 v. ja 5-6 v. Lastentanssitunneilla tutustutaan tanssin ja leikin kautta eri tanssilajeille ominaisiin liikkeisiin lasten mielikuvitusta ja luovuutta hyödyntäen. Leikinomaisilla harjoituksilla edistetään lapsen sosiaalisia taitoja ja oppimisvalmiuksia. Tavoitteena on innostaa lapsia tanssimiseen ja luoda mahdollisuus lapsen kokonaisvaltaisen kehittymisen tukemiseen (luovuuden, kehontuntemuksen ja itsetunnon kehittäminen). Tanssituntien teemat valikoituvat oppilaiden iän mukaan.

Let’s Dance! 13-16 v. Tanssitunneilla tutustutaan eri tanssilajeihin (nykytanssi, jazztanssi, street-tanssi) ja kehitetään peruskuntoa, kehonhallintaa, liikkuvuutta ja luovuutta. Tunnit koostuvat alkulämmittelytanssista, monipuolisista tanssillisista sarjoista ja lopputanssista. Tavoitteena on kehittää rytmitaitoja ja ilmaisua. Aikaisempaa tanssikokemusta ei tarvita.

Tanssimix 4-5 v. Tanssitunti, jossa mukaillaan tanssituntien rakennetta sisältäen alkulämmittelytanssin, erilaisia askel- ja hyppyharjoitteita kuin myös lopputanssin. Tanssimix on yhdistelmä show -ja jazztanssilejaja kehittäen kehonhallintaa, ryhtiä ja musiikin rytmin kuuntelua. Tunti sisältää myös aina pienen osion, jossa tutustutaan klassiseen musiikkiin harjoittaen baletin perusliikkeitä.  Tanssimix tunnin tavoitteena on antaa liikkumisen, musiikin ja rytmin tuottamia tanssillisia elämyksiä ja iloa!

Tanssimix jatko 7-9 v.  Tanssimisesta, musiikista ja rytmistä innostuneiden tanssitunti! Tanssimix on sekoitus vauhdikkaita show/jazz-tanssivaikutteisia sarjoja ja sisältää aina balettituokion, jossa harjoitellaan klassisen baletin alkeita. Tunteihin sisältyy myös luovuutta ja askel-/ hyppyharjoitteita. Tanssitunnin tavoitteena on kehittää rytmitajua, tasapainoa, oman kehon tuntemusta ja sen kannattelua ryhdikkäästi. Tärkeintä kuitenkin on iloita omasta liikkumisesta ja tanssin tunteesta! Tämä ryhmä on tanssinut yhdessä jo parisen vuotta, ja ryhmässä on muutamia paikkoja vapaana jo tanssia harrastaneille lapsille.


Lasten ja nuorten telinevoimistelu:

Lasten ja nuorten telinevoimistelutunnit kehittävät liikuntataitoja monipuolisesti. Telineillä temppuillessa kehittyvät niin kehonhallinta, koordinaatio kuin voimaominaisuudet. Lisäksi telinevoimistelu lisää lasten liikkuvuus- ja tasapainotaitoja. 
Telinetaaperot 4-5 v. ja Telinetaiturit 5-6 v. Tunneilla harjoitellaan telinevoimistelun perustaitoja leikkien ja kokeillen. Lapsi pääsee harjoittelemaan uusia taitoja jokaisella tunnilla usealla eri telineellä ohjaajan opastuksella. Tunnit sopivat tytöille ja pojille.

Telinevoimistelu 7-9 v. ja 10-13 v. Tunneilla tutustutaan eri telineisiin ja harjoitellaan telinevoimistelun alkeita ja perusasioita. Telinevoimistelu on jännittävä ja vauhdikas laji, joka kehittää voimaa, notkeutta, liikkuvuutta, keskittymiskykyä, koordinaatiokykyä sekä rohkeutta. Tunneilla kaikilla on hauskaa, ja jokainen lapsi saa alusta alkaen yksilöllistä ja huolellista ohjausta oman taitotasonsa mukaisesti. Taitojesi karttuessa ryhmästä on mahdollista edetä taitoryhmiin, mikäli taitoryhmissä on tilaa uusille harrastelijoille.

Telinetemmellys 3-6 v. (perheliikunta) Tunti on tarkoitettu 3-6 vuotiaille sekä tytöille että pojille yhdessä aikusen kanssa. Aikuisena voi toimia kuka tahansa lapselle tärkeä henkilö. Sopii niin aloittelijalle kuin myös kokeneemmallekin, sillä tunnin harjoitteita voi soveltaa taitotason mukaan helposta haastavaan. Tunnilla harjoitellaan monia erilaisia telinevoimisteluliikkeitä pääsääntöisesti permannolla, rekillä, penkillä ja hypyssä. Myös muut kuten renkaat, köydet ja puolapuut tulevat tutuiksi. Temppuratakertoja on myös säännöllisesti, jolloin lapsi voi näyttää jo oppimiaan taitoja tai kokeilla jotain aivan uutta.

Perheliikunta:

Perheen yhteinen voimisteluharrastus on hauskaa yhdessäoloa – liikkumisen riemua arjen lomassa. Perheliikuntatunnit antavat myös ideoita ja virikkeitä perheen arkiliikuntaan ja parhaimmillaan johdattavat lapset jo pienestä pitäen liikunnalliseen elämäntapaan. 

Isä-lapsi spelit Tunneilla pääset isän (miksei kummin, sedän tai enon) kanssa vauhdikkaaseen menoon. Eri lajiharjoitteita tehdään monipuolisesti eri välineitä apuna käyttäen, pientä kisailuhenkeä unohtamatta. Tunti on suunnattattu noin 3-7 vuotiaille yhdesä oman aikuisen kanssa.

Muksutemmellys 3-4 v. Tuntien tavoitteena on oman aikuisen kanssa koettu liikunnan ilo! Tunneilla opetellaan pelien ja leikkien avulla toimimaan ryhmässä ja harjoitellaan erilaisia taitoja erilaisten välineiden kanssa ja ilman. Tunti on tarkoitettu 3-4-vuotiaille tytöille ja pojille ja heidän isälleen, äidilleen, kummilleen tai mummilleen. Välillä myös touhutaan temppuradan maailmassa, jolloin jokainen pääsee tekemään ikätasolle sopivia juttuja kehittäen samalla lapsen motorisia taitoja.

Perheliikkis 3-4 v. Tunnilla harjoitellaan perus liikkumistaitoja yhdessä vanhemman tai vanhempien kanssa. Harjoitellaan yhdessä ryhmässä toimimista ja uusia leikkejä ja sääntöjen noudattamista. Luodaan yhdessä turvallinen ympäristö niin jokainen lapsi saa rauhassa harjoittella uusia temppuja ja saavat heti esitellä taidot vanhemmille. Tunti sopii kaikille.

Satujooga 4-6 v. Satujoogassa aikuinen ja lapsi sukeltaa yhdessä sadun jännittävään maailmaan. Sadussa ollaan joogan avulla läsnä hetkessä, opitaan hengittämään syvään sekä vahvistetaan samalla aikuisen ja lapsen vuorovaikutusta. Satujooga on rauhallinen ja sopii lapsille, joilta löytyy keskittymisen taito. Harjoituksissa on myös iloa ja hauskuutta eli aikuisella on mahdollisuus löytää sisäinen lapsensa! Aikuinen voi olla äiti, isä, isovanhempi, kummi tai ystävä. Mukaan tarvitset vain mukavat vaatteet, joissa on mukava liikkua, paljaat varpaat ja mielikuvitusta. Harjoitus kestää 45 minuuttia, jonka jälkeen on vielä mahdollisuus jäädä juttelemaan rauhassa harjoituksesta.

Taaperotemellys 1-2 v. ja Tenavatemmellys 2-3 v. Tunneilla aikuinen pääsee liikkumaan yhdessä lapsen kanssa pääsääntöisesti temppuradan merkeissä. Jokainen pääsee touhuamaan ja temppuilemaan ikätasolle sopivia juttuja kehittäen samalla lapsen motorisia taitoja. Tunneilla on mukana tuttuja lorutuksia ja laululeikkejä. Kaikki liikkeet ja temput tehdään kunkin vanhempi-lapsiparin omin ehdoin. Tunneilla lapsen kanssa voi olla mukana isä, äiti, mummi, kummi tai kuka tahansa lapselle tärkeä aikuinen. Tule pitämään hauskaa ja löytämään liikunnan riemu!

Telinetemmellys 3-6 v. Tunti on tarkoitettu 3-6 vuotiaille sekä tytöille että pojille yhdessä aikusen kanssa. Aikuisena voi toimia kuka tahansa lapselle tärkeä henkilö. Sopii niin aloittelijalle kuin myös kokeneemmallekin, sillä tunnin harjoitteita voi soveltaa taitotason mukaan helposta haastavaan. Tunnilla harjoitellaan monia erilaisia telinevoimisteluliikkeitä pääsääntöisesti permannolla, rekillä, penkillä ja hypyssä. Myös muut kuten renkaat, köydet ja puolapuut tulevat tutuiksi. Temppuratakertoja on myös säännöllisesti, jolloin lapsi voi näyttää jo oppimiaan taitoja tai kokeilla jotain aivan uutta.

Vauvajumppa n. 3-12 kk (kurssimuotoinen) Vauvajumppa on sekoitus jumppaa vauvalle sekä äidille (miksei isällekin). Tunneilla lorutellaan, keinutellaan, silitellään ja ollaan lähekkäin oman pienokaisen kanssa. Tunnilla nautitaan koko ajan vuorovaikutteisesti yhdessä oman vauvan ja muun ryhmän kanssa erilaisista yhteisistä touhuista, välillä vanhemman oma pieni jumppaosuus ja välillä vauvan omat ”temppuosiot”. Kaikki liikkeet ja temput tehdään kunkin vanhempi-lapsiparin omin ehdoin, tämän vuoksi suositusikä aloittamiselle on n. 3 kk, kun vauva osaa jo kannatella päätään. Ota mukaan alusta/huopa vauvalle sekä itselle rento liikuntavarustus. Tunnin jälkeen on mahdollista syöttää pienokainen ja syödä itsekin pieni välipala. Tule mukaan liikkumaan oman pienokaisen kanssa ja tapamaan muita samassa tilanteessa olevia äitejä.
Soveltava musiikkiliikuntatunti:

Tunti toteutetaan yhteistyössä Naantalin kaupungin sekä Liikuntaseura Naantalin kanssa.

Soveltava musiikkiliikuntatunti on suunnattu liikuntarajoitteisille lapsille, joilla on mahdollisesti apuväline käytössä sekä lapsille, jotka tarvitsevat selkeästi lisää motoristen taitojen harjoituttamista esimerkiksi kömpelyyden tai muun toimintarajoitteen vuoksi. Mukana saa tarvittaessa olla myös oma avustaja.

Musiikkiliikunta tunnilla harjoitetaan musiikin mukana ilmaisua ja perusliikuntataitoja esteettömästi jokaisen lapsen omat lähtökohdat huomioiden ja heitä siinä tukien. Lapset pääsevät myös itse ideoimaan erilaisia tapoja liikkua musiikin mukana. Tärkeänä osana on yhdessä tekeminen ja yhdenvertaisuus, jokainen on ainutlaatuinen, tärkeä ja oikeanlainen. Harjoitusten kautta mahdollistetaan rikastuttavia kokemuksia, joiden kautta lapsen minäkuva, itsetuntemus, luova itseilmaisu ja vuorovaikutus kehittyvät. Tunnin lopussa aina rentoutumishetki. Lisätietoja heidisusanna.suominen@naantali.fi / 040 6837454.