Kuva: Suomen voimisteluliitto / Milla Vahtila

Palautekyselyn tuloksista uutta näkökulmaa NVO:n toimintaan


NVO:ssa toteutettiin helmi-maaliskuussa Suomen Olympiakomitean palautekysely. Kyselyssä oli omat osuutensa aikuisliikkujille, nuorille, lapsille ja lasten vanhemmille. Sama kysely toteutettiin harraste-, joukkuevoimistelu ja cheerleading-ryhmiä. Halusimme kuulla palautetta myös ohjaajilta, valmentajilta ja muilta seuratoimijoilta, kuten joukkueenjohtajilta ja rahastonhoitajilta.


Kevään aikana lasten ja nuorten sekä aikuisten lajivastaavat tutustuvat vastauksiin (aikuiset, lapset ja nuoret sekä vanhempien kyselyn vastaukset) ja nostavat kevään aikana kustakin kehityskohteita. Näitä valittuja kehityskohteita kehitetään ja seurataan NVO:ssa kuluvan vuoden aikana. Kyselyyn vastattiin asteikolla 1-5 (1 = Ei pidä lainkaan paikkaansa, 5 = Pitää täysin paikkansa). 


Lasten kyselyyn vastanneista (n = 30) suurin osa (63 %) oli 7-10-vuotiaita. Vastanneista 83 % oli sitä mieltä, että harjoitukset ovat erittäin hyviä, ja 96 % sitä mieltä, että ohjaajat ja valmentajat ovat erittäin hyviä (arviot 4 ja 5)! Lapset itse kokivat, että harjoituksia on sopivasti (83 %), mutta kilpailuita toivoisi lisää lähes 30 %. Kiusaamista vastaajista on kokenut harjoituksissa 3 %. Kiusaaja on ollut saman ryhmän lapsi kaikilla vastaajilla. NVO:saa emme hyväksy kiusaamista lainkaan, joten tämä asia käydään läpi huolellisesti. 


Mikä on parasta urheiluharrastuksessa? 

“Oppia kaikkea, kaverit, kärrynpyörä, kuperkeikka, puolapuut, renkaat, haihippa.”

“Kaverit ja että oppii uusia juttuja.”
“Hippaleikit”
“Kilpailut”
“Stuntti ja akro” 
“Oppia uutta joka kerta
“Kisat ja leirit.” 
“Kaverit”


Mikä urheiluharrastuksessa on tylsää? 


“Sarjojen tekeminen”

“Ei mikään”

“Lämppä, mutta sekään ei oo kauheen tyhmää”
“Muiden pelleily”
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Nuorista (n= 15) vastaajista 60 % oli harrastanut tai kilpaillut seurassa yli 10 vuotta. Vastaajista 73 % oli yli 14 vuotiaita ja loput 11-13 vuotiaita. Valtaosa vastaajista koki harjoitukset sopivan haastaviksi (73 %) ja että ryhmä harjoittelee sopivan verran (67%). Nuorten vastauksissa valmentajien ja ohjaajien kannustavuus ja positiivisen palautteen antaminen saa vastaajilta hyvät arvosanat (arviot 4 ja 5 oli yli 91 %), ja yli 73 % koki viihtyvänsä treeneissä erittäin hyvin. 


Parasta urheiluharrastuksessa nuorten mielestä oli: 

“Saa uusia ystäviä ja kehittyy”
“Ihanat joukkuekaverit ja rento ilmapiiri.”
“Kilpailut”
“Voimistelun ilo”


Vanhemmille tehdyssä kyselyssä yli 55 % vastaajista (n=47) ei osannut sanoa, onko NVO Olympiakomitean “Tähtiseura”. NVO on Tähtiseura, ja asia tulee huomioida paremmin seuran viestinnssä. 


Lapsen ohjaajat ja valmentajat hoitavat tehtävänsä samaa mieltä tai täysin samaa mieltä hyvin tai erittäin hyvin lähes 96 % mielestä ja osaavat hyvin tai erittäin hyvin toimia lasten kanssa ja harjoituksiin lähdetään innostuneesti (70 % vastaajista oli täysin samaa mieltä ja 27 % samaa mieltä). 


Aikuisjumppareiden vastauksista piirtyy kuva tyypillisimmästä vastaajasta:  useimmiten vastaaja ja aikuisjumppaaja on jo vuosia NVO:ssa harrastanut nainen, joka on yli 50 vuotias (yli 73 % vastaajista, n = 73). Aikuisten jumppien monipuolisuuteen oltiin varsin tyytyväisiä (vastaajista 73 % oli lähes tyytyväisiä tai tyytyväisiä monipuolisuuteen). Myös jumppien hinta-laatusuhde koettiin erittäin hyväksi (vastaajista 83 % oli lähes tyytyväisiä tai tyytyväisiä hinta-laatusuhteeseen). 


Aikuisliikunnan paras asia vastaajien mielestä on ehdottomasti hyvät, innostavat ja ammattitaitoiset ohjaajat. Ja mikä tärkeintä 85 % vastaajista koki, että tuntien jälkeen on aina tai lähes aina hyvä mieli! 


“Kaikki toimii jo nyt hienosti! liikunta ohjaajat osaavat kannustaa kiitettävästi jokaista ja myös ohjastaa liikkeiden oikein sujumista!!”

“Raskaampia tunteja voisi olla enemmän”

“Tunneilla on mukava tunnelma  ja tunnit ovat hyvää ohjelmaa iltaisin.”


 Seuran suuntaan toiveita esitettiin viestinnästä:“Tunnit ja paikat ovat tuttuja, mutta en tiedä, miten helppoa uudelle olisi löytää paikka- ja varustetiedot.”


Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! 

Palautekyselyt 2024

NVO:ssa toteutetaan palautekyselyjä yhteistyössä Suomen Olympiakomitean kanssa. Jäsenrekisteristä on lähetetty kyselyt aikuisliikkujille, lapsille ja lasten vanhemmille. Omat kyselyt on lähtenyt myös ohjaajille, valmentajille ja muille seuratoimijoille, kuten hallitukselle, jojoille ja rahoille. Hyödynnämme tietoja toiminnan suunnittelussa ja toivomme, että mahdollisimman moni vastaisi! 

Palautekyselyihin voit vastata 10.3.2024 saakka ja kyselyn löydät omasta sähköpostistasi. 

 Kiitos jo etukäteen palautteestasi!