HARRASTUSTUKIHAKEMUS

Jokaisella lapsella on oikeus harrastuksiin riippumatta perheen elämäntilanteesta. Naantalin Voimistelijat tukee perhei lasten harrastuskustannuksissa. 

Harrastustuen myötämisen perusteina voi olla esimerkiksi perheen monilapsisuus, työttömyys, yksinhuoltajuus, sairaudet tai akuutit kriisit tai muista toimeentuloon vaikuttavista syistä johtuvat taloudelliset haasteet. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti seuran hallistuksessa.

Jos koet perheesi tarvitsevan tukea lapsen harrastuksen aloittamiseen tai jatkumiseen, täytä oheinen hakemus ja lähetä sähköpostilla tai postitse Naantalin Voimistelijoille. Jos haet tukea useammalle kuin yhdelle perheen lapsista, täytä jokaisesta lapsesta oma hakemus.

Naantalin Voimistelijat ry
Mäkikuja 5 D
21100 Naantali

toimisto@nvo.fi