Naantalin Voimistelijat jatkavat lasten ja nuorten sekä aikuisten Tähtiseurana!

31.3.2022

Naantalin Voimistelijat saivat Tähtiseura-merkit lasten - ja nuorten sekä aikuisten liikunnasta kesäkuussa 2018. Tähtiseurojen uudelleen arviointi tehtiin keväällä 2022 ja Naantalin Voimistelijoiden auditointi hyväksyttiin sekä seuran Tähtiseuramerkit uudistettiin. 

Olympiakomitea ja lajiliitto myöntävät tähtimerkin tunnuksena urheiluseuralle, jonka toiminta täyttää määritellyt laatutekijät seuran valitsemalla osa-alueella. Tähtimerkki on lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen. Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan inhimillisesti, modernisti ja ketterästi. Tähtiseurassa jokainen voi liikkua omalla tasollaan ja kohti omia tavoitteitaan.